COOKIES OCH PERSONUPPGIFTER

COOKIES

Denna webbplats innehåller så kallade cookies. Enligt lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies upplysas om: 

1. att webbplatsen innehåller cookies, 
2. vad dessa cookies används till och 
3. hur cookies kan undvikas.

En cookie är en liten textfil som den webbplats du besöker begär att spara på din dator. De cookies vi använder hjälper oss att se mönster och brister rörande vår hemsidas navigation och organisation. Den information vi får från cookies kan inte knytas till en enskild individ.

Om du inte vill acceptera cookies kan du justera din webbläsares inställningar så att din webbläsare automatiskt nekar lagring av cookies eller du tillfrågas varje gång en webbplats begär att få lagra en cookie.

Se din webbläsarens hjälpsidor för mer information om hur cookies kan undvikas.

PERSONUPPGIFTER

Genom att skicka en intresseanmälan eller boka en resa hos oss, samtycker du till att vi använder personuppgifter som statistiskt underlag och i marknadsföring.

Uppgifterna lagras inte längre tid än tre år. Det är inte obligatoriskt att lämna personnummer. Kännedom om kön och ålder hjälper oss däremot att få ett statistiskt underlag för att kunna förbättra våra erbjudanden. Om du inte vill att dina personuppgifter sparas, vänligen meddela Steve Perryman Sweden AB detta per post eller e-post.

Steve Perryman Sweden AB skickar endast marknadsföring om sina egna produkter och tjänster till dig via de personuppgifter som du frivilligt registrerat hos oss. Sådan marknadsföring kan t ex ske via post, e-post, telefon och mobiltelefon. Tredje part tillåts aldrig att använda dina personuppgifter i marknadsföringssyfte. För det fall du inte längre önskar få sådan marknadsföring skall Steve Perryman Sweden AB kontaktas.

Om du vill att dina personuppgifter skall tas bort från registret, kan du antingen skicka en sådan begäran per post till Steve Perryman Sport Travel, Hamngatan 19, 831 34 Östersund eller per e-post till info@steveperryman.se.

Steve Perryman Sweden AB är enligt 26§ PUL skyldig att, efter din skriftliga förfrågan, en gång per år gratis lämna besked om personuppgifter som rör dig behandlas eller inte. På din begäran är Steve Perryman Sweden AB skyldig att snarast rätta, blockera eller utplåna sådana uppgifter som inte har behandlats i enlighet med PUL.