ESTA-ANSÖKAN

ESTA betyder "Electronic System for Travel Authorization" och syftar till att spåra så kallade högriskpassagerare redan innan avresa. Det nya anmälningssystemet, ESTA, togs i bruk den 1 augusti 2008.

Alla medborgare som omfattas av Visa Waiver-programmet, däribland Sverige, är tvingade att registrera sig och ansöka om inresetillstånd via ESTA.

Har resebyrån något ansvar?
Det är resenären som själv ansvarar för att han/hon registrerat sig senast 72 timmar före avresa och erhållit inresetillstånd. Svenska Resebyråföreningen (SRF) rekommenderar att kunden själv och inte resebyrån fyller i registering för resa till USA. Detta för att om resebyrån fyller i blir det inte kunden som ansvarar för informationen som registeras. Resebyrån kan inte anta att de uppgifter som lämnas av kund exempelvis via mail eller telefon är korrekta. Resebyrån bör dock informera alla resenärer om denna skyldighet. Vid försäljning av paketresor är både arrangören och återförsäljaren skyldiga att informera resenären om alla inresebestämmelser. Registrering skall göras på: ESTA:s hemsida.

Det finns all anledning att rekommendera resenärer, som avser att resa till USA ett flertal gånger under den kommande tvåårsperioden, att registrera sig redan nu. Erhållna tillstånd att resa in i USA gäller under en tvåårsperiod, dock längst till dess passets giltighet går ut. 

Ytterligare information kan hämtas på www.usemb.se.