Resegarantier

STEG Sweden AB har som arrangör och återförsäljare av paketresor ställt resegaranti till Kammarkollegiet.

Resegarantilagen skyddar resenärer som köpt en paketresa. Resegarantin innebär att de företag som arrangerar och säljer paketresor måste ställa säkerhet hos Kammarkollegiet. Om researrangören av någon anledning inte kan genomföra resan, t.ex. vid en konkurs, så används denna säkerhet till att ge ersättning åt drabbade resenärer. Resenärerna ansöker om ersättning hos Resegarantinämnden. Före köp av en paketresa kan du kontrollera hos Kammarkollegiet att researrangören ställt säkerhet enligt resegarantilagen.

Resegarantilagen (SFS 1972:204) avser att ekonomiskt skydda resenärer som beställt ett researrangemang/flygbiljett på en paketreseavgång i följande två fall:

  1. En paketresa blir inställd före avresan från Sverige.
  2. Hemtransport p g a ej fullföljd paketresa.

Vid frågor om hur resegarantilagen skyddar din resa kontakta:
Kammarkollegiet
Box 2218
103 15 Stockholm

Tel: 08-700 08 00
Fax: 08-20 38 81

Läs om Steve Perryman på Kammarkollegiet