Svartlistade flygbolag

Vi på Steve Perryman säljer inte något flygbolag som förbjudits att flyga inom EU dvs flygbolag som Europeiska kommissionen i samråd med medlemsstaternas flygsäkerhetsmyndigheter bedömt att de ej uppfyller centrala säkerhetskraven. Om du ändå vill se vilka flygbolag som är svartlistade av EU finner du listan här:

http://ec.europa.eu/transport/modes/air/safety/air-ban/index_sv.htm